T.S.I. - POSTAVKE HIPOTEZA

 

 

 

 

 

                     

                    

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

ELEKTROMAGNETNA   HIPOTEZA

 

PREMA OVOJ POSTAVCI , LJUDSKI MOZAK IMA SPOSOBNOST DA STVARA, PRIMA I EMITUJE ELEKTROMAGNETNU ENERGIJU PROMENLJIVE TALASNE DUŽINE PRENETU KROZ PROSTOR OD JEDNE DO DRUGE PSIHE.

 

GRAVITACIONA  HIPOTEZA 

 

PREMA NIKOLI PORSENA, ČOVEK JE OBDAREN GRAVITACIONIM POLJEM KOJE SAČINJAVA "DVOJNIKA" U KOJEM JE SMEŠTENA NJEGOVA SVEST.

 

 

 

                                            

 

 

                        RAZLAGANJE SVETLOSTI NA SPEKTAR

                             

 

                

                

 

 

 

GRAVITACIONA  SILA I  ELEKTROMAGNETNA POLJA SUPERZVEZDA I CRNIH RUPA DELUJU NA FOTONE SVETLOSTI.

 

 

 

                

 

   

 

                        

 

 

 

HIPOTEZA O PARALELNIM DIMENZIJAMA EGZISTENCIJE MATERIJE.

 

MATEMATIČKI PRORAČUNI I ISTRAŽIVANJA NA POLJU MODERNE FIZIKE VODE KA POJMU REALNOSTI EGZISTENCIJE MATERIJE U N-TOJ DIMENZIJI, KA UMNOŽENIM SVETOVIMA UPOREDNIM ILI PREPLETENIM SA NAŠIM, ALI NE DOKUČIVIM ZA NAŠA ČULA KOJA NEMOGU DA IH PERCIPIRAJU, JER  SU FREKVENCIJE NA KOJIMA EGZISTIRAJU,VIBRIRAJU, MENJAJUĆI ENERGETSKU VISINU,VAN FREKVENTNOG OPSEGA NAŠIH ČULA .

 

PRETPOSTAVKA JE DA POSTOJE TAČKE SPAJANJA MEĐU DIMENZIJAMA, GDE BI  PRELAZ IZ JEDNE U DRUGU DIMENZIJU BIO MOGUĆ , NA ŠTA UKAZUJE PRIMER PRIRODE FOTONA SVETLOSTI KOJI EGZISTIRAJU U VIŠE DIMENZIJA, RAVNI FREKVENTNIH OPSEGA .

 

ŽAK PREVER

 

 

 

 

 

 

                     

                    

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

MLADO DOBRO VREME

 

BISTRE SU BILE REKE

ČISTO JE BILO MORE

LEPINJE BILE MEKE

ZIMA JE BILA ZIMA

ZABORAVLJENE BITKE

A LJUBAV SLATKA SVIMA.

 

 

 

 VOLJNO

 

STAVIO SAM KAPU U KAVEZ

I IZAŠAO SA PTICOM NA GLAVI

ŠTA

NEMA VIŠE SALUTIRANJA

UPITA MAJOR

NE

NEMA VIŠE SALUTIRANJA

ODGOVORI PTICA

PARDON

IZVINITE MISLIO SAM DA JE TREBALO SALUTIRATI 

REČE MAJOR

O NIŠTA NE MARI SVAKO MOŽE DA SE PREVARI

REČE PTICA.

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

IZGUBLJENO VREME

 

ISPRED FABRIČKE KAPIJE

RADNIK JE ODJEDNOM STAO

LEP DAN GA JE ZA KAPUT POVUKAO

A KAD SE OKRENUO

I UGLEDAO SUNCE

NA BLEŠTAVOM NEBU

CRVENU I OKRUGLU NASMEJANU KUGLU

PRIJATELJSKI MU JE 

NAMIGNUO

RECI DRUŽE SUNCE

BI L TI BILO ŽAO

KAD BIH DAN OVAKAV

SVOME GAZDI DAO ?

 

 

TEORIJA SPOZNATE IZUZETNOSTI

 

 

 

 

                       

                    

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

"HTEO SAM DA DOKAŽEM ATINJANIMA DA ME SE SMRT NIMALO NIJE TICALA , DOK ME SE VEOMA TICALO DA NE NANESEM NEPRAVDU I GREH LEONTU" ,REČI SU SOKRATOVE.

 

 

 

TEORIJA SPOZNATE IZUZETNOSTI 

 

 

 

 

IZUZETNOST  JE  SKUP VRLINA ČIJIM SE APSOLUTNIM VREDNOSTIMA TEŽI I MANIFESTUJE SE ENERGIJOM KOJA DELUJE KAO SILA.

PRIRODA  SILE  STVORENE ENERGIJOM IZUZETNOSTI NIJE DESTRUKTIVNA.SILA DELUJE DVOSMERNO OD IZVORA I PREMA IZVORU.SILA OD IZVORA SE PREPOZNAJE KAO PLEMENITA SUPERIORNOST A PREMA IZVORU KAO BLAŽENSTVO.

IZUZETNOST JE SVOJSTVENA SVIM BOŽIJIM STVORENJIMA (STVORENIM OD STRANE DOBRA PO SEBI) A SPOZNAJNOST JE SVOJSTVENA SVESNIM .

 

 

 

                         

 

 

 

 

PROCES  SPOZNAJE  JE  MISAONI PROCES SAGLEDAVANJA, RAZUMEVANJA I PRIHVATANJA ODREĐENE POJAVE ,PROCESA ILI IDEJE.

 

JEDAN OD TEORIJSKIH OSNOVA , TEORIJE SPOZNATE IZUZETNOSTI JE HRIŠĆANSKI PRINCIP SVETOG APOSTOLA PAVLA , KOJI GLASI:  " AKO JEDETE , AKO PIJETE, AKO ŠTA DRUGO ČINITE, SVE NA SLAVU BOŽJU ČINITE".

SPOZNAJOM IZUZETNOSTI DOLAZI SE DO ZAUZIMANJA VOLJNOG ETIČKOG STAVA I KONCENTRACIJOM NASTAJE PSIHO-FIZIČKO STANJE KOJE SE USMERAVA U ENERGIJU SILE TE ISTA OKRUŽUJE IZVOR SILE I AKTIVNO DELUJE PREMA OKRUŽENJU, KAO I PREMA IZVORU KOJI JE EMITUJE ,TAKO DA NEMOŽE  BITI I NIJE DESTRUKTIVNE PRIRODE, VEĆ JE PRE SVEGA PLEMENITO  SUPERIORNA .

TOM PRILIKOM STVORENA SILA NIJE SAMA SEBI SVRHA , VEĆ JE U FUNKCIJI VRLINE , ČIJIM SE APSOLUTNIM VREDNOSTIMA TEŽI.KRAJNJA JE SVRHA SILE SPOZNATE IZUZETNOSTI JE  SPOZNAJA DOBRA I TEŽNJA KA DOBRU .

TEORIJA SPOZNATE IZUZETNOSTI  ( U DALJEM TEKSTU -  "T.S.I." )SE OSLANJA NA POSEBNU TEORIJU RELATIVITETA I TEORIJU NEUROFIDBEK-A , MEĐUSOBNOG DEJSTVA I RAZMENE ENERGIJE,ENERGIJSKIH POLJA I FRENVENCIJA, ELEKTROMAGNETNE PRIRODE BIOPOLJA, TE FREKVENCIJA NA KOJIMA OSCILIRA , EGZISTIRA MATERIJA, HIPOTEZI ANTIMATERIJE I DUALISTIČKE PRIRODE METERIJE UNIVERZUMA,ČESTIČNO-TALASNE.

 

       

 

        TEORIJSKA  OSNOVA  NEUROFIDBEKA

 

(POVEZANOST   FREKVENCIJA  MOŽDANIH  TALASA  I  MENTALNIH  STANJA)

 

 

NEUROFIDBEK JE ZASNOVAN NA DVE OSNOVNE PRETPOSTAVKE:

1-DA ELEKTRIČNE AKTIVNOSTI MOZGA - MOŽDANI TALASI ODRAŽAVAJU ODREĐENA MENTALNA STANJA I

2-DA SE TE AKTIVNOSTI MOGU TRENIRATI.TRENINGOM SE MOŽE NAUČITI POSTUZANJE INHIBIRANJA ODREĐENE MOŽDANE FREKVENCIJE I TAKO VOLJNO POSTIZANJE ŽELJENIH MENTALNO-EMOTIVNIH STANJA.

 

POSTIZANJE VEŠTINE BRZE I LAKE PROMENE FREKVENTNOG OPSEGA I BRZOG PRELASKA IZ JEDNOG U DRUGI U SKLADU SA ZAHTEVIMA REALNOSTI ILI ODREĐENIH OKOLNOSTI, ŠTO JE OBUHVAĆENO U NEUROFIDBEK PROTOKOLIMA TRENINGA .

  

 

 

                         

 

       FREKVENCIJE  MOŽDANIM  TALASA  -  EEG  SPEKTAR

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 FREKVENCIJE  MOŽDANIM  TALASA - MENTALNA STANJA

 

BETA -13-36 Hz- ODGOVARA STANJU POVIŠENE SVESNOSTI ,KONCENTRACIJE I FOKUSIRANE PAŽNJE.

 

ALFA-8-13 Hz- ODGOVARA STANJU RELAKSACIJE,KREATIVNE AKTIVNOSTI I NE FOKUSIRANE PAŽNJE.

 

TETA- 3-8 Hz- ODGOVARA STANJU DNEVNOG SANJARENJA, POSPANOSTI I DUBOKIH MISLI.

 

DELTA-0,5-3 Hz- ODGOVARA STANJU SNA , SANJANJU.

 

DELTA-0,5-2 Hz- ODGOVARA STANJU MEDITACIJE,

DUBOKOG SNA -SNA BEZ SNOVA.

 

GAMA-36-42 Hz- ODGOVARA STANJU HIPERSVESNOSTI,INTENZIVNOG STRESA, BESA I PANIKE. 

 

 

 

FREKVENCIJA MOŽDANIH TALASA OD 7 Hz , VEZANA JE ZA METOD VIZUALIZACIJE.

 

FREKVENCIJA MOŽDANIH TALASA NAZVANA -SMR- (OPSEGA OD 13-15 Hz) JER SE POJAVLJUJE U SENZORIMOTORNOM REGIONU POVEZANA JE  SA  INHIBIRANJEM MOTORNIH ODGOVORA . 

 

T.S.I. - POSTAVKE   HIPOTEZA

 

 

ELEKTROMAGNETNA   HIPOTEZA

 

PREMA OVOJ POSTAVCI , LJUDSKI MOZAK IMA SPOSOBNOST DA STVARA, PRIMA I EMITUJE ELEKTROMAGNETNU ENERGIJU PROMENLJIVE TALASNE DUŽINE PRENETU KROZ PROSTOR OD JEDNE DO DRUGE PSIHE.

 

GRAVITACIONA  HIPOTEZA 

 

PREMA NIKOLI PORSENA, ČOVEK JE OBDAREN GRAVITACIONIM POLJEM KOJE SAČINJAVA "DVOJNIKA" U KOJEM JE SMEŠTENA NJEGOVA SVEST.

 

 

 

                                            

 

 

                        RAZLAGANJE SVETLOSTI NA SPEKTAR

                                      

 

 

                  

 

 

 

GRAVITACIONA  SILA I  ELEKTROMAGNETNA POLJA SUPERZVEZDA I CRNIH RUPA DELUJU NA FOTONE SVETLOSTI.

 

 

 

                

 

   

 

                      

 

 

 

HIPOTEZA O PARALELNIM DIMENZIJAMA EGZISTENCIJE MATERIJE.

 

MATEMATIČKI PRORAČUNI I ISTRAŽIVANJA NA POLJU MODERNE FIZIKE VODE KA POJMU REALNOSTI EGZISTENCIJE MATERIJE U N-TOJ DIMENZIJI, KA UMNOŽENIM SVETOVIMA UPOREDNIM ILI PREPLETENIM SA NAŠIM, ALI NE DOKUČIVIM ZA NAŠA ČULA KOJA NEMOGU DA IH PERCIPIRAJU, JER  SU FREKVENCIJE NA KOJIMA EGZISTIRAJU,VIBRIRAJU, MENJAJUĆI ENERGETSKU VISINU,VAN FREKVENTNOG OPSEGA NAŠIH ČULA .

 

PRETPOSTAVKA JE DA POSTOJE TAČKE SPAJANJA MEĐU DIMENZIJAMA, GDE BI  PRELAZ IZ JEDNE U DRUGU DIMENZIJU BIO MOGUĆ , NA ŠTA UKAZUJE PRIMER PRIRODE FOTONA SVETLOSTI KOJI EGZISTIRAJU U VIŠE DIMENZIJA, RAVNI FREKVENTNIH OPSEGA .

                                     

                                   

 

METODI T.S.I. SU SISTEMATIZOVANI A  METOD PSIHIČKE SAMOODBRANE , AUTOGENOG TRENINGA I VIZUELIZACIJE OBUHVAĆEN JE PROTOKOLOM 32 .

 

 

 

                                    

 

 

 

T.S.I.  PRIHVATA PLATONOVO UČENJE O IDEJAMA U TRI NIVOA SPOZNAJE I TO 1 - NAUKU, KOJA PREDSTAVLJA PERFEKTNO POIMANJE NEPROMENLJIVIH KONCEPATA, ODNOSNO IDEJA(BIĆE), 2- MIŠLJENJE, KOJE DOPUŠTA DA SE O ČULNOM SVETU IMAJU RAZLIČITI STAVOVI (PROMENLJIVOST), 3- NEZNANJE , KOJE JE NEGACIJA IDEJE (BIĆA) - NE TEŽI SE UZROKU STVARI.

BIĆE JE STVORENO OD IDEJA;NEPROMENLJIVO JE I VEČNO KAO ŠTO SU I IDEJE NEPROMENLJIVE I VEČNE.PROMENLJIVOST MEĐUTIM (KOJA JE NA POLA PUTA IZMEĐU BIĆA I NE BIĆA), PREDSTAVLJA ČULNI SVET, SVAKODNEVNI, I O KOME MOŽEMO IMATI OPREČNA MIŠLJENJA A DA SE NE ODSTUPA OD OPŠTIH PRINCIPA I PRINCIPA T.S.I.

OSNOVI T.S.I. SU OLIČENI U TRI OSNOVNA STAVA SOKRATOVE MISLI I TO:  1- MAJEUTIKA, 2-UNIVERZALNO     I                                             3- KRITČKA SAVEST  (INTUICIJA-ANĐEO ČUVAR).

 

1-MAJEUTIKA- PRIZNAVANJE POSTOJANJA ISTINE I TEŽNJA SPOZNAVANJA ISTINE, KAKO BI SE POUZDANO SAZNALO SA KOJE STRANE SE NALAZI DOBRO-VRLINA.PRITOM SE PRIMENJUJE METOD POSTAVLJANJA PITANJA, KOJOM PRILIKOM SE ODBACUJE SKUP PREDRASUDA,LAŽNIH IDEJA I PRAZNOVERJA KOJA OPSEDAJU NAŠ UM.

 

2-UNIVERZALNO- INSISTIRATI NA UNIVERZALNOJ DEFINICIJI ETIČKIH VREDNOSTI PROCESA ILI POJMA.

 

3-KRITIČKA SAVEST- (INTUICIJA-ANĐEO ČUVAR) -PREMA SOKRATOVIM REČIMA KOJE JE ZAPISAO PLATON:"TO JE UNUTRAŠNJI GLAS KOJI SLUŠAM OD DETINJSTVA ;I SVAKI PUT KADA SE JAVI, POKUŠAVA DA JE ODVRATI OD NEKE NAMERE, NIKADA DA ME NAVEDE.SAVETUJE MI NAROČITO DA SE NE BAVIM POLITIKOM". 

 

 

 

                        

 

 

 

 

IZUZETNOST , PSIHO-FIZIČKU ENERGIJU KAO SILU SVOJU , JE SPOZNAO I PRIMENJIVAO SOKRAT O ČEMU POSTOJI PLATONOV ZAPIS PO SVEDOČENJU SAVREMENIKA ALKIBIJADA IZ 432 GODINE P.N.E. IZ BORBI U RATU ATINJANA I BEOĆANA TE OPSADE POTIDEJE: "SOKRAT JE KORAČAO GLEDAJUĆI PONOSNO OKO SEBE , ODMERAVAJUĆI MIRNO PRIJATELJE I NEPRIJATELJE, POKAZUJUĆI SVIMA SPREMNOST DA SE BRANI JUNAČKI UKOLIKO BI SE NEKO USUDIO DA GA DOTAKNE".

 

ALKIBIJAD TAKOĐE SVEDOČI DA JE SOKRAT POVREMENO ZAPADAO U KATALEPTIČKA STANJA , KAO ŠTO SE DEŠAVA POJEDINIM ŠAMANIMA U INDIJI. IZVESNO JE , U SVAKOM SLUČAJU ,DA JE BIO SASVIM INDIFERENTAN PREMA KOMFORU ONDAŠNJEG NAČINA ŽIVOTA . I LETI I ZIMI NOSIO JE HITON ILI NAJVIŠE TRIBON, OGRTAČ KOJI JE IMAO OBIČAJ DA ODENE NA GOLO TELO I NABORA GA NA DESNOM RAMENU.O SANDALAMA ILI VUNENOM DŽEMPERU NI GOVORA, DAKLE PRIMER  I PREDSTAVNIK FILOZOFSKOG PRAVCA STOICIZMA KOJI JE U OSNOVI T.S.I.

 

T.S.I. SE OGLEDA U PRIMERU ČVRSTOG MORALNOG STAVA SOKRATA U POZNATOM DOGAĐAJU , KADA JE KRITIJA , VOĐA VLADE TRIDESETORICE TIRANA, NAREDIO SOKRATU I ČETVORICI ATINJANA DA DOVEDU IZ SALAMINE U ATINU DEMOKRATU LEONTA DA BI GA POTOM OSUDIO NA SMRT.UMESTO DA SE POVINUJE NAREDBI , SOKRAT SE VRATIO KUĆI KAO DA MU NIŠTA NIJE REČENO, IAKO JE ZNAO DA NE IZVRŠENJE NAREĐENJA MOŽE DA GA STANE ŽIVOTA.NO SREĆA PO SOKRATA ŠTO JE KRITIJA UBRZO UMRO. U ODBRANI SAM SOKRAT OVAKO OBJAŠNJAVA TAJ DOGAĐAJ:"HTEO SAM DA DOKAŽEM ATINJANIMA DA ME SE SMRT NIMALO NIJE TICALA, DOK ME SE VEOMA TICALO DA NE NANESEM NEPRAVDU  I GREH LEONTU".

 

SOKRAT VERUJE U BESMRTNOST DUŠE I SMATRA DA SAMO ONOM KOJI JE PROVEO ŽIVOT U POŠTENJU I UMERENOSTI MOŽE DA BUDE DOZVOLJENO DA VIDI PRAVU ZEMLJU.

PRAVA ZEMLJA PO SOKRATU IZGLEDA POPUT KOŽNE LOPTE PODELJENE NA DVANAEST DELOVA PO KOJOJ SE PRELIVAJU NEOBIČNE BOJE.PONEGDE JE SJAJNA POPUT ZLATA, A NEGDE BELJA OD SNEGA, DRUGDE OPET SREBRNASTA ILI PURPURNA .NJENA UDUBLJENJA, PUNA VODE ILI  VAZDUHA, GLEDANA SPOLJA, SJAJE SE NAJRAZNOVRSNIJIM SPEKTROM.

TAKO ISTO I DRVEĆE, PLODOVI,CVEĆE,KAMENJE I PLANINE PRAVE ZEMLJE BLISTAJU SE I PROZIRU , DA U POREĐENJU SA NJIMA POSTAJU SASVIM BESJAJNI OVI KAMENČIĆI KOJI NA NAŠOJ ZEMLJI IMAJU VELIKU VREDNOST. U TIM PREDELIMA BLAŽENI LJUDI ŽIVE NA OBALAMA VAZDUHA KAO ŠTO MI OVDE ŽIVIMO MA OBALAMA MORA .

DO OVIH ZAKLJUČAKA, STAVOVA I  VIZIJA SOKRAT JE DOŠAO VIŠEGODIŠNJIM DUBOKIM PROMIŠLJANJEM .

 

 

 

                         

 

 

 

PRIMER T.S.I. JE I ARISTID (NAZVAN PRAVEDNI), ATINSKI VOJSKOVOĐA I DRŽAVNIK IZ  PETOG VEKA P.N.E. PROSLAVLJEN NA MARATONSKOM POLJU . PLUTARH JE ZAPISAO DA SE NEKI ATINJANIN ANALFABETA, KADA JE HTEO UREZATI ARISTIDOVO IME NA OSTRAKONU (KERAMIČKOJ PLOČICI) , KAKO BI GA PREDLOŽIO ZA PROTERIVANJE IZ ATINE, OBRATIO UPRAVO NJEMU POŠTO JE BIO PISMEN .

NA ARISTIDOVO PITANJE DA LI POZNAJE ČOVEKA KOGA ŽELI DA POŠALJE U IZGNANSTVO, ATINJANIN JE ODGOVORIO DA GA NE POZNAJE , ALI DA JE NJEMU VEĆ DOSADILO DA SLUŠA KAKO JE TAJ ČOVEK PRAVEDAN; NA TO JE ARISTID UPISAO SVOJE IME I NI REČI NIJE IZUSTIO.