Α Ρ Γ Ω


                           

                       

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

PRVI VELIKI BROD KOJIM SU AHEJCI ZAPLOVILI NA OTVORENO MORE JE ARGO ,NAZVAN PO NJEGOVOM GRADITELJU.

BOGINJA ATINA UGRADILA JE U LAĐU KOMAD DRVETA OD DODONSKOG HRASTA ,KOJE JE UMELO PRORICATI BUDUĆNOST.

POSADU BRODA JE ČINILO PEDESET JUNAKA KOJI SU SE NAZIVALI ARGONAUTIMA A TO SU : JASON,TIFIS,LINKEJ,HERKUL,PELEJ,OTAC AHILOV,TELEMON,OTAC AJANTOV,KASTOR I POLIDEUK-SINOVI ZEVSOVI,NELEJ,OTAC NESTOROV,ADMET,MELEAGAR, TEZEJ,PIRITOJ,HILA,OILEJ,BOREJEVI SINOVI I DRUGI.

 

               υπερβορέα

 

 

       

 

                                    Α Ρ Γ Ω

 

 

PUTOVANJE JE TRAJALO ČETIRI MESECA. VRAĆAJUĆI SE SA ZLATNIM RUNOM PREMA LUCI JOLKA , IZNENADIŠE SE KADA SE NA NJIH SPUSTI UŽASNA TAMA.JASON PODIŽE RUKE PREMA NEBU I POMOLI SE APOLONU HIPERBOREJSKOM DA IH IZBAVI.

APOLON SE SPUSTI SA OLIMPA NA JEDAN MORSKI GREBEN PA STADE PREKO MORA ODAPINJATI SVOJE SJAJNE SREBRNE STRELE .

PRI TOM ISPREKIDANOM SJETLUCANJU OBASJA MOREPLOVCIMA  MALO OSTRVO , DO KOJEGA DOPLOVIŠE I USIDRENI DOČEKAŠE ZORU.

                                 

                 

                          Βορέα - Борей

 

LAĐU ARGO ,JASON KOD KORINTSKE PREVLAKE POSVETI POSEJDONU,

I KAD SE VEĆ ODAVNO RASPALA U PRAH,

UZDIŽE SE I ZASVETLI MEĐU ZVEZDAMA NA JUŽNOJ STRANI NEBESKOG SVODA .  

belezza


 
 
  o mermeru i ruzi koju ce ubrati  /maria dileme nema.
 
 
 
  

 

 

                           

 

 

                

 

   

 

       

 

planinsko jezero


 
 
 
 Karl Jung se poziva na razgovor koji je Serano vodio sa poglavicom Pueblo indijanaca zvanim Očvian Biano (Ochwian Biano) ili Planinsko Jezero: “ Objašnjavao mi je svoje utiske o belcima – uvek tako uzrujani, uvek nešto traže, žele nešto...Prema Planinskom Jezeru, belci su ludi; samo ludi ljudi forsiraju razmišljanje glavom.

Ova izjava indijanskog poglavice je izazvala veliko iznenađenje u meni pa sam ga upitao čime on razmišlja.

Odgovorio mi je da on razmišlja srcem.” (Miguel Serrano, The Impenetrable Circle, Buenos Aires: Ed. Kier, 1978.

 

                               

 

 

                                  

 

 

 “Ne pokušavaj da ih rasteraš rukom. Oteraj ih svojom namerom. 

 

 Podigni oko sebe energetsku barijeru.

Ćuti i iz tvoje tišine nići će barijera.

 

Odjednom sam postao sposoban da životne situacije i probleme

prihvatam sa spokojstvom, optimizmom i čak sa humorom. Kanali koji povezuju moje fizičko telo sa energetskim telom su počeli da se otvaraju.

Bio sam potpuno preneražen kada sam zatekao sebe kako staloženo, odlučno i uspešno izlazim na kraj sa situacijama u kojima bih ranije bio potpuno izgubljen.

Međutim, da bi se to stanje održalo, potrebna je disciplina i budnost, jer kada god bih se prepustio automatskom, rutinskom ponašanju i starim obrascima, tj.kada god nisam bio SADA I OVDE i dozvolio unutrašnjem brbljanju da se razmahne, izgubio bih tu svesnost i vratio se na staro. 

A posle toga bih morao da uložim izvanredan napor u izvođenje pokreta i održavanje unutrašnje tišine kako bih ponovo otvorio te kapije i ušao u povišenu svest.”                                                    

                                         -    Miguel Serrano  -