STRAH

 

 

STRAH ZA 30 SEKUNDI OBARA IMUNITET ZA PREKO 80 PROCENATA A IZLOŽENOST STRAHU U TRAJANJU OD 24 ČASA MENJA GENETSKU STRUKTURU.

IZBOR JE NA NAMA , BITI  HRABAR  ILI  ŽIVETI U STRAHU.

 

                           

ЖРНОВ

 

 

  Када се обнови на Авали древни град ЖРНОВ Србија ће васкрснути , због тога су у паници јер знају да ће бити ускоро.

 

čitajte knjige

 

 

 

 čitajte knjige ,kako stvari stoje u skoroj budućnosti će nam i to zabraniti a nateraće nas da obavezno gledamo televiziju ili sličnu spravu za masovnu komunikaciju, pa će nas bodovati , ko više vremena gleda ,dobija više bodova ili eurobitkoina da kupi što više raznih stvari koje mu inače upošte netrebaju ali će ga ubediti da su mu neophodne.

            

 

 

      

                         -pozdravlja vas vaš - mediterraneo

                         mediterraneo                  

 

  

 

        

  

Crystals - Kristali

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

  

   Kristali   -   Crystals

 

 

 Kristali su deo Univerzuma  ,deo nas ,звездана  prašina , svetlosni  spektar koji  nas  ispunjava  ,koji udišemo. 

 Gorski kristal se puni energijom kada se izloži sunčevoj svetlosti a čisti se ispod mlaza tekuće vode , kristali su živa bića ,o čemu je često govorio Tesla.

 

  Crystals are part of the Universe, part of us, stardust, the light spectrum that fills us, that we breathe.

  The Rock crystal is filled with energy when exposed to sunlight and is cleaned under a stream of running water, the crystals are living beings, which Tesla often talked about.

 

 Crystals accumulate and store information.

 

 

 

                  Gorski kristal  -  Rock Crystal

    

       
 
 
         
 
 
                            
 
 
 
       
     
     
                              
               

Orgonite - Orgoniti

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

      Направите сами своје Oргоните 

 

 На интернету можете прочитати све о Оргонитима али је најважније да их сами направите. Од тренутка када их створите они перманентно акумулирају и генеришу суптилну животну оргонску енергију , чија је једна од карактеристика да се по правилу детектује у органским и  око органских материја и плавичасте је боје , експериментално доказана јединица су Биони а њен основни извор је сунце. Оргонску енергију још називају , Прана , Мана , Чи , Биоенергија а Тесла је назива Радијантна енергија, торзионих енергетских форми и скаларних или лонгитудиналних  теслиних таласа ,

  то је његов најважнији патент за Радијантну енергију од  21. Marta 1901. заведен под бројем : No. 685. 957.

 Оргонити ће оплеменити вас и ваш животни простор.

 

 Make your own Orgonites

You can read all about Orgonites on the internet but the most important thing is to make them yourself. From the moment you create them, they permanently accumulate and generate subtle life orgone energy, one of the characteristics of which is usually detected in organic and around organic matter and is bluish in color, the experimentally proven unit is bionic and its main source is the sun. Orgone energy is also called Prana, Mana, Chi, Bioenergy and Tesla calls it Radiant Energy, torsional energy forms and scalar or longitudinal Tesla waves,

it is his most important patent for Radiant Energy from March 21, 1901, registered under number: No. 685. 957.

Orgonites will enrich you and your living space

 

 every day 5 minutes for love

 

     оргонит

     оргонит2

     оргонит3

 

             

 

     

 

 Горски кристал се поставља у средишњи део и сам врх Оргонита.

 

 The rock crystal is placed in the middle part and the very top of the Orgonite.

 

      оргонит 4  

 

     оргонит 5

 

 Оргонит који држим у руци је направљен од полиестерске смоле (органска материја) и метала у размери 50 : 50 и кристала. на дну је основа од бакарне СББ Завојнице , која води енергетски ток према врху, слој комадића алуминијума , затим неколико комада ћилибара (нису обавезни ) , 4 мала горска кристала, мали комади полудрагог камена -сунчев камен (нису обавезни ), још један слој комадића алуминијума , слој ситних комадића бакра, комадићи челичне жице , спирална завојница од бакра (оријентисана тако да води енергетски ток према врху оргонита) у којој је један већи горски кристал у врху и на самом врху Оргонита је слој ситних комадића бакра.

 

 

 The orgonite I hold in my hand is made of polyester resin (organic matter) and 50:50 metal and crystals. at the bottom is the base of the SBB Coil Coil, which conducts the energy flow to the top, a layer of pieces of aluminum, then a few pieces of amber (optional), 4 small mountain crystals, small pieces of semi-precious stone - sun stone (optional), another layer of pieces aluminum, a layer of small pieces of copper, pieces of steel wire, a spiral coil of copper (oriented so as to guide the energy flow towards the top of the orgonite) in which one larger rock crystal is at the top and at the very top of the Orgonite is a layer of small pieces of copper.

 

 

 

                     

     

                       

 

 

                                          

 

                                          

 

        

 

             

                              

   

 

  

 

           

 

 

                                        

 

 

                   

    

Leto 2020

 

 

 

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

  љубав је сила над свим силама, препустите се и уживајте , све друго око нас је илузија, привид

 

 

  

 

       

 

                    

                   

                           

 

                        

odmor

 

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

danas smo se baš umorili .jurli smo tamo i onamo ,postizali ,ili,  i ne dostizali svoje ciljeve ,male ,velike , lične  ... bilo kako god bilo ,moramo stati , odahnuti i odmoriti se                                                    

                       

  

 

 

 

 

                          

 

 

   

 

               

  

 

 

 

 

                            

 

                                            sunny juice bar

 

                                                 

    

                   
                    

 

                                            

       

       

 

                   

                        

                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

leto

 

 


                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

                      

 

                                             

    

 

                                 sunny juice bar

       

   

 

 

   

 

  

La notte cade su di noi

 

 

 

 

 A Z R A 

Ma Che Colpa Abbiamo Noi 


La notte cade su di noi
La pioggia cade su di noi
La gente non sorride piu
Vediamo un monde vecchio che
Ci sta crollando adoso ormoi
Ma che colpa abbiamo noi


Sara una bella soceta
Fondota sulla liberta
Pero spiegateci il perche
Se non sentiamo come voi
Ci disprezzate come mai
Ma che colpa abbiomo noi


E se noi non siamo come voi
Una ragione forse c'e
E se non la sapete voi
E se non la sapete voi
Ma che colpa abbiomo noi

 


Noć pada po nama 
Kiša pada po nama 
Ljudi se više ne smiju 
Vidimo jedan stari svijet 
Koji se sad već ruši po nama 
Šta smo mi tu krivi? 

Bit će to jedno lijepo društvo 
Zasnovano na slobodi 
Ali objasnite nam zašto 
Nas tako potcjenjujete 
Ako ne razmišljamo kao i vi 
Šta smo mi tu krivi? 

I ako mi nismo kao vi 
Razlog vjerojatno postoji 
I ako ga ne znate vi 
Šta smo mi tu krivi? 

 

 

 

  

 prolog

 

Marco Aurelie

 

 

 

             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

 

POZNATO JE, DA JE MARKA AURELIA OKRUŽIVALO SEDAMNAEST UČITELJA .VASPITAVAN JE KAO STOIK, POPUT SOKRATA , IAKO IMPERATOR, SPAVAO JE NA ZEMLJI I SEBE LIŠAVAO OVOZEMALJSKIH UDOBNOSTI.

 

 

MARCO  AURELIE JE ROĐEN U RIMU 121 g.n.e. U PATRICIJSKOJ PORODICI. TITULU BUDUĆEG CEZARA MU JE DODELIO IMPERATOR HADRIJAN , A VASPITAVAO GA JE DEDA  ANTONIN  PIJ, TAKOĐE IMPERATOR.

 

DOBROĆUDAN ,FILOZOF, STOIK ,DOŠAO NA PRESTO U ČETRDESETOJ GODINI ŽIVOTA , POZNAT PO SVOM DELU "RAZMATRANJA O SAMOM SEBI" ,GOVORI"KAKO BRZO, U JEDNOM TRENU,NESTAJU SVE STVARI, TELA U PROSTORU I NJIHOVO SEĆANJE U VREMENU" ILI "SVE ŠTO SE DEŠAVA , DEŠAVA SE PO PRAVDI".

 

PREDSTAVNICI NOVOG STOICIZMA SU POTEKLI SA ITALIJANSKOG TLA , SENEKA, EPIKTET I MARKO AURELIE , ŽIVELI SU U RIMU .PRVI PATRICIJ, DRUGI ROB, TREĆI IMPERATOR.

 

                              

 

                          

                                         MARCO AURELIE

 

                         

 

MARKO AURELIE  OZNAČAVA  KRAJ  CELOKUPNE GRČKE FILOZOFIJE.JEDNOM REČJU BIO JE SETAN IMPERATOR .

 

 

          

 

 

    

 

 


 

 

     

 

  

PURPUR,TIRKIZ I BOJA ALABASTERA - CARSKE  BOJE  MEDITERANA.

 

 

 

 

            

                              BOJA   PURPURA

 

        

      TIRKIZNA BOJA MORA            ALABASTER                                                                                                                                                    

 

ZA VREME JEDNOG OD RATNIH POHODA, 181 G.N.E.  OBOLEO JE OD KUGE,ALI OD TOGA NIJE PRAVIO DRAMU: LEGAO JE U KREVET, POKRIO LICE ČARŠAVOM I MIRNO SAČEKAO SMRT.

 

crveno

 

 

   

  

 

  

 

              

 

                           

 

belezza

 

 


                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 
 
           

 
  

 

 

                           

 

 

                

               

               

 

   

 

 

 

Α Ρ Γ Ω

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

PRVI VELIKI BROD KOJIM SU GRCI ZAPLOVILI NA OTVORENO MORE JE ARGO ,NAZVAN PO NJEGOVOM GRADITELJU.BOGINJA ATINA UGRADILA JE U LAĐU KOMAD DRVETA OD DODONSKOG HRASTA ,KOJE JE UMELO PRORICATI BUDUĆNOST.

POSADU BRODA JE ČINILO PEDESET JUNAKA KOJI SU SE NAZIVALI ARGONAUTIMA A TO SU : JASON,TIFIS,LINKEJ,HERKUL,PELEJ,OTAC AHILOV,TELEMON,OTAC AJANTOV,KASTOR I POLIDEUK,SINOVI ZEVSOVI,NELEJ,OTAC NESTOROV,ADMET,MELEAGAR, TEZEJ,PIRITOJ,HILA,OILEJ I DRUGI.

 

 

 

 

      

 

                                    Α Ρ Γ Ω

 

 

PUTOVANJE JE TRAJALO ČETIRI MESECA. VRAĆAJUĆI SE SA ZLATNIM RUNOM PREMA LUCI JOLKA , IZNENADIŠE SE KADA SE NA NJIH SPUSTI UŽASNA TAMA.JASON PODIŽE RUKE PREMA NEBU I POMOLI SE APOLONU DA IH IZBAVI.APOLON SE SPUSTI SA OLIMPA NA JEDAN MORSKI GREBEN PA STADE PREKO MORA ODAPINJATI SVOJE SJAJNE SREBRNE STRELE . U TOM ISPREKIDANOM SJETLUCANJU OBASJA MORNARIMA MALO OSTRVO , DO KOJEGA DOPLOVIŠE I USIDRENI DOČEKAŠE ZORU.

 

 

LAĐU ARGO ,JASON KOD KORINTSKE PREVLAKE POSVETI POSEJDONU,

I KAD SE VEĆ ODAVNO RASPALA U PRAH,

UZDIŽE SE I ZASVETLI MEĐU ZVEZDAMA NA JUŽNOJ STRANI NEBESKOG SVODA .

 

 

 

sunny juice bar

 

 


                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

                            

 

                                            sunny juice bar

 

                                                 

    

                   
                    

 

                                            

       

       

 

                   

                        

                            

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

La notte cade su di noi

 

 

  

Ma Che Colpa Abbiamo Noi 


La notte cade su di noi
La pioggia cade su di noi
La gente non sorride piu
Vediamo un monde vecchio che
Ci sta crollando adoso ormoi
Ma che colpa abbiamo noi


Sara una bella soceta
Fondota sulla liberta
Pero spiegateci il perche
Se non sentiamo come voi
Ci disprezzate come mai
Ma che colpa abbiomo noi


E se noi non siamo come voi
Una ragione forse c'e
E se non la sapete voi
E se non la sapete voi
Ma che colpa abbiomo noi

 


Noć pada po nama 
Kiša pada po nama 
Ljudi se više ne smiju 
Vidimo jedan stari svijet 
Koji se sad već ruši po nama 
Šta smo mi tu krivi? 

Bit će to jedno lijepo društvo 
Zasnovano na slobodi 
Ali objasnite nam zašto 
Nas tako potcjenjujete 
Ako ne razmišljamo kao i vi 
Šta smo mi tu krivi? 

I ako mi nismo kao vi 
Razlog vjerojatno postoji 
I ako ga ne znate vi 
Šta smo mi tu krivi? 

 

 

 

  

 prolog

 

 

leto

 

 

  

  

    

 

     

 

    

crveno

 

 

  

 

  

 

              

 

                           

  

 

                  

venac od morske rose

 

 

                           

                       

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 


„Ovaj Bog (Apolon) za sveštenike ima sinove Boreje i Hione visoke oko 3 metra“.

   


 

                                                    

                                                          F.G.Lorka

                                        


 

                                

OPROŠTAJ

 

 

Umrem li,
ostavite balkon otvoren.

Dete narandže jede.
(Vidim sa svog balkona)

Kosac žito kosi.
(Čujem sa svog balkona.)

Umrem li,
ostavite balkon otvoren

 

 

                       FEDERIKO GARSIJA LORKA

 

 

   

 

  Picasso

belezza

 


                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 
 
           

 
  

 

 

                           

 

 

                

               

               

 

   

 

 

 

Žak Prever

 

 

 
                           

                       

 

 

 

 
 
 
 
 
        MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

MLADO DOBRO VREME

 

BISTRE SU BILE REKE

ČISTO JE BILO MORE

LEPINJE BILE MEKE

ZIMA JE BILA ZIMA

ZABORAVLJENE BITKE

A LJUBAV SLATKA SVIMA.

 

 

 

 VOLJNO

 

STAVIO SAM KAPU U KAVEZ

I IZAŠAO SA PTICOM NA GLAVI

ŠTA

NEMA VIŠE SALUTIRANJA

UPITA MAJOR

NE

NEMA VIŠE SALUTIRANJA

ODGOVORI PTICA

PARDON

IZVINITE MISLIO SAM DA JE TREBALO SALUTIRATI 

REČE MAJOR

O NIŠTA NE MARI SVAKO MOŽE DA SE PREVARI

REČE PTICA.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

IZGUBLJENO VREME

 

ISPRED FABRIČKE KAPIJE

RADNIK JE ODJEDNOM STAO

LEP DAN GA JE ZA KAPUT POVUKAO

A KAD SE OKRENUO

I UGLEDAO SUNCE

NA BLEŠTAVOM NEBU

CRVENU I OKRUGLU NASMEJANU KUGLU

PRIJATELJSKI MU JE 

NAMIGNUO

RECI DRUŽE SUNCE

BI L TI BILO ŽAO

KAD BIH DAN OVAKAV

SVOME GAZDI DAO ?

 

    

 

crveno

 

 

  

 

  

 

              

 

                           

 

belezza

 

 


                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 
 
           

 
  

 

 

                           

 

 

                

               

               

 

   

 

 

 

poziv

 

 

 

 

        

 

            MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

pozivam vas da budete zadovoljni svojim dostignućima, ponosni na vlastite misli kojima ste ulepšali sopstveni i dan svojih bližnjih.

pozivam vas na izuzetnost, na sagledavanje sveta oko sebe iz promenjenog ugla iz perspektive diskretne plemenitosti, bez gordosti i cinizma.

uspeli ste u svojim namerama i poslovima,ostvarili svoje želje i sad možete da se odmorite ,okruženi razumevanjem,pažnjom i ljubavlju.

ostanite bezbrižni i nemojte precenjivati svoje emocije jer niko još nije uspeo da stane na svoju senku.osmeh i vedar pogled neka vas krase.

 

 

                                             

 

                   

Istar

 

                       

 

                 

 

  

  

La Donna Riccia

 

 

 

                          

                       

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

             

 

                                              Aregno

 

 

                      

          


                      
                                

   

            

 

 

     

          

 

januar 01

 

 

          


                           

                       2 0 1 9          

   

 

 

 

purpur,tirkiz, alabaster

 

 

   

POZNATO JE, DA JE MARKA OKRUŽIVALO SEDAMNAEST UČITELJA .VASPITAVAN JE KAO STOIK, POPUT SOKRATA , IAKO IMPERATOR, SPAVAO JE NA ZEMLJI I SEBE LIŠAVAO OVOZEMALJSKIH UDOBNOSTI.

 

 

MARCO  AURELIE JE ROĐEN U RIMU 121 g.n.e. U PATRICIJSKOJ PORODICI. TITULU BUDUĆEG CEZARA MU JE DODELIO IMPERATOR HADRIJAN , A VASPITAVAO GA JE DEDA  ANTONIN  PIJ, TAKOĐE IMPERATOR.

 

DOBROĆUDAN ,FILOZOF,DOŠAO NA PRESTO U ČETRDESETOJ GODINI ŽIVOTA , POZNAT PO SVOM DELU "RAZMATRANJA O SAMOM SEBI" ,GOVORI"KAKO BRZO, U JEDNOM TRENU,NESTAJU SVE STVARI, TELA U PROSTORU I NJIHOVO SEĆANJE U VREMENU" ILI "SVE ŠTO SE DEŠAVA , DEŠAVA SE PO PRAVDI".

 

PREDSTAVNICI NOVOG STOICIZMA SU POTEKLI SA ITALIJANSKOG TLA , SENEKA, EPIKTET I MARKO AURELIE , ŽIVELI SU U RIMU .PRVI PATRICIJ, DRUGI ROB, TREĆI IMPERATOR.

 

                              

 

                          

                                         MARCO AURELIE

 

                         

 

MARKO AURELIE  OZNAČAVA  KRAJ  CELOKUPNE GRČKE FILOZOFIJE.JEDNOM REČJU BIO JE SETAN IMPERATOR .

 

 

          

 

 

    

 

 


 

 

     

 

  

PURPUR,TIRKIZ I BOJA ALABASTERA - CARSKE  BOJE  MEDITERANA.

 

 

 

 

            

                              BOJA   PURPURA

 

        

      TIRKIZNA BOJA MORA                      ALABASTER                                                                                                                                                    

 

ZA VREME JEDNOG OD RATNIH POHODA, 181 G.N.E.  OBOLEO JE OD KUGE,ALI OD TOGA NIJE PRAVIO DRAMU: LEGAO JE U KREVET, POKRIO LICE ČARŠAVOM I MIRNO SAČEKAO SMRT.

 

 

Žak Prever

 

                           

                       

 

 

 

 
 
 
 
 
        MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

MLADO DOBRO VREME

 

BISTRE SU BILE REKE

ČISTO JE BILO MORE

LEPINJE BILE MEKE

ZIMA JE BILA ZIMA

ZABORAVLJENE BITKE

A LJUBAV SLATKA SVIMA.

 

 

 

 VOLJNO

 

STAVIO SAM KAPU U KAVEZ

I IZAŠAO SA PTICOM NA GLAVI

ŠTA

NEMA VIŠE SALUTIRANJA

UPITA MAJOR

NE

NEMA VIŠE SALUTIRANJA

ODGOVORI PTICA

PARDON

IZVINITE MISLIO SAM DA JE TREBALO SALUTIRATI 

REČE MAJOR

O NIŠTA NE MARI SVAKO MOŽE DA SE PREVARI

REČE PTICA.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

IZGUBLJENO VREME

 

ISPRED FABRIČKE KAPIJE

RADNIK JE ODJEDNOM STAO

LEP DAN GA JE ZA KAPUT POVUKAO

A KAD SE OKRENUO

I UGLEDAO SUNCE

NA BLEŠTAVOM NEBU

CRVENU I OKRUGLU NASMEJANU KUGLU

PRIJATELJSKI MU JE 

NAMIGNUO

RECI DRUŽE SUNCE

BI L TI BILO ŽAO

KAD BIH DAN OVAKAV

SVOME GAZDI DAO ?

 

    

komentar 3

 

 

  

 

 o ljubavi -

  "svojom opečenom rukom sada mogu pisati o prirodi vatre"

                                                                      Gustave Flaubert

 

                           

Mademoiselle Lise

 

 

   

 

   

 

    

NEW PJER 1967-2018

 

 

          

leto

 

 

  

    

 

     

 

    

Kalista

 

 

     MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 


 

 

                      

 

Baset

 

 

  

 

     ♥
   

    

captain

 

 


                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

                      

 

                                             

    

 

                                 sunny juice bar

       

    

 

 

   

 

  

La Donna Riccia

 

 

                          

                       

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

             

 

                                              Aregno

 

 

                      

          


                      
                                

   

            

 

 

     

          

 

Akvamarin

 

 

 

             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREMA LEGENDI , NASTAO JE U KOVČEGU SA BLAGOM SIRENA. Oduvek se smatra srećanim kamenom za mornare.

 

Koristi se kao talisman za putovanja i krstarenja.

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvamarin ima boju vode koja daje život, ovaj kamen je povezan sa okeanom, pomaže nam da stupimo u kontakt sa prirodnim duhovima mora.

 

 

 

MSA-Club

 

 

 

 

  dana 19.01.2011 godine mediterraneo je napravio blog MSA Club u nadi da će club postati mesto koje možete posetiti,zabaviti se i nakon posete biti bolje raspoloženi ,ovo je blog zamišljen poput Apolonovog ostrva Delos ,  gde večno sunce sja.

koristim ovu priliku da vam prenesem jednu poruku iz starih hebrejskih spisa koja glasi  ;"pazite na svoje misli ,jer ono o čemu mislite to i radite a to što radite obrazuje vaše navike,vaše navike stvaraju vaš karakter a vaš karakter određuje vašu sudbinu"

budite zdravi i veseli, mirno more vam želi Mediterraneo

 

                                 sunny juice bar

       

       

 

                   

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ponto

 

 

    

 

     

 

    

istar

 

 

    

odmor

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

  danas smo se baš umorili .jurli smo tamo i onamo ,postizali i ne dostizali svoje ciljeve ,male ,velike , lične  ... bilo kako god bilo ,moramo stati , odahnuti i odmoriti se                                                    

                       

  

 

 

 

 

                          

 

 

   

 

               

  

 

 

 

LETO 017

 

  

 

       

 

                    

 

                        

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pre nego što Apolon-Hiperborejski-Helije, helenski bog sunca,  upregne svoja sunčeva kola i krene preko nebeskog svoda ,iz istočnog velikog okeana izranja njegova sestra Eoja - Aurora , budi i šalje preko zemlje i vode  svoja četiri sina , četiri vetra ,istočni- Eur , južni- Not,zapadni- Zefir i severni- Borej.


 

 

                          

            

                                          υπερβορέα

                               

dolce vita

 

 

                  

                     

 

 

 


 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 
 
             belezza
 

samo sunce i more,osećao sam kako mi se mišići nogu i ruku zatežu ,dok me sunce greje po ramenima i vratu.mislima mi se vrte zvuci mandoline ,tarantele naplitane, paperjasti cvetovi mimoze padaju po nama.smešiš se ,ne razumem ,ne čujem te ... šapućeš ,kosom me golicaš po licu.obrazi su ti topli ,topim se od miline ... miriše borovina ,lavanda ,mirta.

 
 
                          aniketos

 

 

                           

 

 

                

 

      

 

            

purpur,tirkiz,alabaster

 

 

 

             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

 

POZNATO JE, DA JE MARKA OKRUŽIVALO SEDAMNAEST UČITELJA .VASPITAVAN JE KAO STOIK, POPUT SOKRATA , IAKO IMPERATOR, SPAVAO JE NA ZEMLJI I SEBE LIŠAVAO OVOZEMALJSKIH UDOBNOSTI.

 

 

MARCO  AURELIE JE ROĐEN U RIMU 121 g.n.e. U PATRICIJSKOJ PORODICI. TITULU BUDUĆEG CEZARA MU JE DODELIO IMPERATOR HADRIJAN , A VASPITAVAO GA JE DEDA  ANTONIN  PIJ, TAKOĐE IMPERATOR.

 

DOBROĆUDAN ,FILOZOF,DOŠAO NA PRESTO U ČETRDESETOJ GODINI ŽIVOTA , POZNAT PO SVOM DELU "RAZMATRANJA O SAMOM SEBI" ,GOVORI"KAKO BRZO, U JEDNOM TRENU,NESTAJU SVE STVARI, TELA U PROSTORU I NJIHOVO SEĆANJE U VREMENU" ILI "SVE ŠTO SE DEŠAVA , DEŠAVA SE PO PRAVDI".

 

PREDSTAVNICI NOVOG STOICIZMA SU POTEKLI SA ITALIJANSKOG TLA , SENEKA, EPIKTET I MARKO AURELIE , ŽIVELI SU U RIMU .PRVI PATRICIJ, DRUGI ROB, TREĆI IMPERATOR.

 

                              

 

                          

                                         MARCO AURELIE

 

                         

 

MARKO AURELIE  OZNAČAVA  KRAJ  CELOKUPNE GRČKE FILOZOFIJE.JEDNOM REČJU BIO JE SETAN IMPERATOR .

 

 

          

 

 

    

 

 


 

 

     

 

  

PURPUR,TIRKIZ I BOJA ALABASTERA - CARSKE  BOJE  MEDITERANA.

 

 

 

 

            

                              BOJA   PURPURA

 

        

      TIRKIZNA BOJA MORA                      ALABASTER                                                                                                                                                    

 

ZA VREME JEDNOG OD RATNIH POHODA, 181 G.N.E.  OBOLEO JE OD KUGE,ALI OD TOGA NIJE PRAVIO DRAMU: LEGAO JE U KREVET, POKRIO LICE ČARŠAVOM I MIRNO SAČEKAO SMRT.

 

 

la donna riccia

 

                          

                       

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

             

 

                                              Aregno

 

 

                      

          


                      
                                

   

            

 

 

     

          

 

komentar 3

 

 

 

 o ljubavi -

  "svojom opečenom rukom sada mogu pisati o prirodi vatre"

                                                                      Gustave Flaubert

 

                           

oreol sunca - aniketos

 

 

 

 

 

 

 

 

pre nego što Apolon-Hiperborejski-Helije, helenski bog sunca,  upregne svoja sunčeva kola i krene preko nebeskog svoda ,iz istočnog velikog okeana izranja njegova sestra Eoja - Aurora , budi i šalje preko zemlje i vode  svoja četiri sina , četiri vetra ,istočni- Eur , južni- Not,zapadni- Zefir i severni- Borej.


 

 

                          

            

                                          υπερβορέα

                               

 

bellezza

 

 

     

 

      

    

       

ponto2

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sledeći»