Sreda, Septembar 02, 2020

Orgonite - Orgoniti

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

      Направите сами своје Oргоните 

 

 На интернету можете прочитати све о Оргонитима али је најважније да их сами направите. Од тренутка када их створите они перманентно акумулирају и генеришу суптилну животну оргонску енергију , чија је једна од карактеристика да се по правилу детектује у органским и  око органских материја и плавичасте је боје , експериментално доказана јединица су Биони а њен основни извор је сунце. Оргонску енергију још називају , Прана , Мана , Чи , Биоенергија а Тесла је назива Радијантна енергија, торзионих енергетских форми и скаларних или лонгитудиналних  теслиних таласа ,

  то је његов најважнији патент за Радијантну енергију од  21. Marta 1901. заведен под бројем : No. 685. 957.

 Оргонити ће оплеменити вас и ваш животни простор.

 

 Make your own Orgonites

You can read all about Orgonites on the internet but the most important thing is to make them yourself. From the moment you create them, they permanently accumulate and generate subtle life orgone energy, one of the characteristics of which is usually detected in organic and around organic matter and is bluish in color, the experimentally proven unit is bionic and its main source is the sun. Orgone energy is also called Prana, Mana, Chi, Bioenergy and Tesla calls it Radiant Energy, torsional energy forms and scalar or longitudinal Tesla waves,

it is his most important patent for Radiant Energy from March 21, 1901, registered under number: No. 685. 957.

Orgonites will enrich you and your living space

 

 every day 5 minutes for love

 

     оргонит

     оргонит2

     оргонит3

 

             

 

     

 

 Горски кристал се поставља у средишњи део и сам врх Оргонита.

 

 The rock crystal is placed in the middle part and the very top of the Orgonite.

 

      оргонит 4  

 

     оргонит 5

 

 Оргонит који држим у руци је направљен од полиестерске смоле (органска материја) и метала у размери 50 : 50 и кристала. на дну је основа од бакарне СББ Завојнице , која води енергетски ток према врху, слој комадића алуминијума , затим неколико комада ћилибара (нису обавезни ) , 4 мала горска кристала, мали комади полудрагог камена -сунчев камен (нису обавезни ), још један слој комадића алуминијума , слој ситних комадића бакра, комадићи челичне жице , спирална завојница од бакра (оријентисана тако да води енергетски ток према врху оргонита) у којој је један већи горски кристал у врху и на самом врху Оргонита је слој ситних комадића бакра.

 

 

 The orgonite I hold in my hand is made of polyester resin (organic matter) and 50:50 metal and crystals. at the bottom is the base of the SBB Coil Coil, which conducts the energy flow to the top, a layer of pieces of aluminum, then a few pieces of amber (optional), 4 small mountain crystals, small pieces of semi-precious stone - sun stone (optional), another layer of pieces aluminum, a layer of small pieces of copper, pieces of steel wire, a spiral coil of copper (oriented so as to guide the energy flow towards the top of the orgonite) in which one larger rock crystal is at the top and at the very top of the Orgonite is a layer of small pieces of copper.

 

 

 

                     

 

 

                                          

 

                                          

 

        

 

             

                              

   

 

  

 

           

 

 

                                        

 

 

                   

    

[Odgovori]

thank you for your interest and critical analysis of our post, I invite you to look at other posts on the blog Mediterraneo sea art club, you are welcome

Comment by mediterraneo (09/14/2020 20:41)

Great! [Odgovori]

I appreciate your blog.This is the first time i am visiting to your post.really it’s so interesting to read.Please keep up writing. Thanks for sharing.

Comment by professional academic writing services (09/14/2020 18:01)

[Odgovori]

jese , suptilna orgonska energija je izuzetno zanimljiva,globalisti se stalno trude da potisnu u zaborav teslu jer je ceo život posvetio besplatnim energijama, tako da oficijalna nauka nije prihvatila njegovu teoriju etra ,on je govorio stalno da radi sa nehercijanskim talasima ,takođe su njegove izjave da ako želimo shvatiti zakonitosti univerzuma ,trebamo razmišljati i ptavcu energije, vibracija i frekvencije , takođe je njegova izjava da je svetlost zvuk u etru , kada telefonskim putem čujemo glas poznanika ,primamo more informacija i misaonih slika, sadržaja , sve u svemu orgoniti , orgonska , prana ili radijantna teslina energija , istraživanja Vilhelma Reiha i Nikole Tesle izuzetno su zanimljiva i korisna sa svakog pojedinca koji teži vrlini koju je propagirao Aristotel kao najplemenitiji cilj, veliki pozdrav za Anku.

Comment by mediterraneo (09/04/2020 09:07)

[Odgovori]

Zanimljivo, zaintrigirao si me

Comment by lastavica (09/04/2020 05:26)

[Odgovori]

još nešto , neka tvoj Orgonit bude postavljen na visini od 40 do 80 centimetara od poda a ako je piramidalnog oblika neka stranicama bude okrenut prema stranama sveta ,pozdrav

Comment by mediterraneo (09/03/2020 22:47)

[Odgovori]

naravno , Orgonit pokriva površinu od oko 100 metara kvadratnih , emituje kao posledicu skalarnih talasa i negativne jone ,takođe frekvencije ali to je duga priča o tome je sve poznato inženjeru marjanoviću koji se poziva i tumači učenje sankia karika ,oko orgonske energije je sve vrlo zanimljivo ,pozdrav za apolonovu proročicu

Comment by mediterraneo (09/03/2020 22:23)

[Odgovori]

poz mediteraneo, vratila sam se - e meni prijatelj dao ovo, znači zove se orgonit i čuvam ga već nekoliko godina. Znači zato meni dobro, a imam i još jednu ploču, disk zeleni, nije Teslina ploča - orhideje mi pored nje cvetaju kao lude a zaboravim na njih tek kad cvetaju setim se.

Comment by pitija (09/03/2020 22:02)

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me