"i feel free" - Kobe Bryant

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

    running can change your mind,body,and spirit.

   when i run , i feel invincible , i feel free.

                                                -   Kobe Bryant

 

 

 

   
  

 

         

    

 

     
   

    

 

 

iza tri ogledala

 

 

 

 

 

    

                       MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 na jesen bi upregao svoje bele labudove u zlatna kola i preko plavetnog neba se odvezao u hiperboreju da bi se sa prvim zracima prolećnog sunca  na Olimp vratio u pratnji nimfi moćni Apolon sa vencem od lovora i srebrnim lukom


                                

                                

 

 

                                                           

 

 

                                         

 

ΑΠΟΛΛΩΝ

 

             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

"misaona slika osveženog , podmlađenog organizma ,navodi ćelije da sa usklade sa tom slikom i tim stanjem".

 

 

        

 

                            

                

 

             

 

        

 

 

      
     

           

       

                    

                   ΑΠΟΛΛΩΝ