fantom slobode

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

     doći će dan

 

 

           

   

 

 

                  

 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

             

 

 

      

snagom vlastite imaginacije

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                               

 

 

 

           

   

 

    

 

 

          

 

 


   

"AKO JE MOTIV SAMO IZGOVOR DA BI SE SLAVILA BOJA, MOŽDA BI GA SE TREBALO ODREĆI?"

"PRAVOG UMETNIKA PODSVESNO SU UZNEMIRAVALE LINIJE,BOJE I NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI, A NE ONO ŠTO ONE MOGU PRIKAZIVATI".

 

 

 

 

    

 

 

 

        BRODVEJSKI  BUGI-VUGI   -    1942-1943

                                                             -  PIT  MONDRIJAN  -

          

voda na dlanovima , legat , beg.

 

                  

                     

 

 

 

 

          MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

               

 

 

 

potpuno predan pisanju ,izvesno je bio intuitivno svestan, "efekta kontekstualnog mešanja", koji je posledica sukobljavanja dugoročne i kratkoročne memorije , načina na koji se pamti pokret, pa je naizmence uvežbavao,ponavljao pokret na dva različita načina , postavljajući, akcentirajući misli simetrično i asimetrično u sadržini teksta.

ako dozvolite magičnom krugu andrićeve proze da vas obuzme  on može biti merom dubine vašeg promišljanja te izvorom emotivnog nemira i strepnje nad estetskom artikulacijom vaših misli .

sam ivo u zrelom dobu je bio žrtvom sopstvenih emocija zbog kojih nije mogao jasno da rasuđuje te je pribegavao navedenom efektu kontekstualnog mešanja , kao pribežištu ,čemu u prilog govori nedavno oktriće književnice iz krakova , koja je saopštila da je u krakovu postojala jelena , žena koje nema !

navodno je imponovao suprugama svojih prijatelja,sadržaj tih pogovaranja je intrigantan.

andrić je spoznao , duboko zagledan u sebe , sagledavao , osluškivao odjeke sopstevenog ega, imajući na umu da je život čovečiji, voda na dlanovima,ispariće,držati se dugo ne može jer će iscureti "kroz prste".

svestan da onaj čije se ime ne pominje, onaj koga se odričemo govori; "zapisano je da će zapovediti anđelima svojim da te dočekaju na ruke , da ne zapneš gde,nogom svojom,da ne padneš, ako si ti spasitelj,skoči sa litice u ambis".kao i da onaj u koga verujemo odgovara ; "zapisano jeste,ali je i zapisano , ne kušaj gospoda boga svoga".

književni kritičari , analizirajući dela  "ex ponto" i "nemiri" , citiraju ga "bićeš možda pobednik strasti i visoko nad zemnim kalom osetićeš bijelu radost čistoće i visine , ali srećan nećeš biti nikada", smatrajući to njegovim lamentom nad usudom.

meni je to samo još jedan putokaz ka ubeđenju da je ivo andrić , veliki esteta,uvek otmen,suzdržan, u dugim šetnjama , zaobilazeći pionirski park,prema tašu, zamišljen i gdekad odsutan u sećanju oživljavao likove i tragove žena u svom životu a ne obuzet dubokim promišljanjem,dilemama,smisla i sudbine čovekove.

 

                  

 

              

brucia la luna

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

              

 

        

 

 

           

vino amaro

 

 

 

               

 

 

 

             
                                          marina

 

kritički stav o međuvremenu

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

        
 

 

   

 

                

 

 

 

tema 3

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

ornamenti avgustovske noći

 

                      

 

                            

                        

 

 

 

PELAGONIJA JE,KAD SE ZATALASAJU ŽITA,NALIK NA MORSKU PUČINU-I IME JE PO NJOJ DOBILA (PELAGOS).U SUMRAK JE PLAVIČASTA,ZATIM POSTAJE TAMNA KAO HOMEROVO NOĆNO MORE. 

 

 

 

         

 

 

 

 

               

 

 

 

 

          

 

 

 

                             

dekadencija intelektualne elite xx veka

 

 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

      uvodno predavanje