vrt u Aregnu

 

 

 

 

 

 

tiho se provlače izdužene senke ,popodnevne , kroz vrt u Aregnu , u smiraj dana ovog avgustovskog.klikću galebovi u visinama plavetnim dok krošnje čempresa zlate se pramenovima .

promiče pogurena senka baštovanova ,korpa i alat baštenski.

dve su ljubičaste ustreptale senke ,zagrljene ušuškane isprepletenih ruku na klupi drvenoj.

preko travnjaka nestalne plavičaste senke i cika dečija tiska se u uglove među žbunovima.

dolazi madam izabel i njena senka  sa rukama na bokovima , autoritativna , i dve njene štićenice , kokete dugih vratova ,sa perfektnim frizurama i tijarama srebrnastim,tankim , melodija mandoline za njima je trag .

stazom vrta se valja, teška ,crna senka notara mesnog i broji iznova brojeve i akta mu pod miškom grotesknu senku šaraju po tlu ,po travi mekoj ,zelenoj ,blještavih vrhova vlati.

samo beličast treptaj anđeoskih krila , i smeh im zvoni kroz bokore cveća mirisnog, tamo u Aregnu u vrtu senki ,običnih ,popodnevnih .

 

 

 

             

      

 

Posejdon

 

             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

"misaona slika osveženog , podmlađenog organizma ,navodi ćelije da sa usklade sa tom slikom i tim stanjem".

 

 

 

 

   

 

 

 

                                     POSEJDON

 

                                        

 

                                   

                    

                                       POSEJDONOV    PROLAZ

 

 

 


 

                    

 

 

                                                  

 

    

          

 

 

                    

 

 

 

ΕΛΛΆΔΑ

 

             

                    

 

 

 

 

 


                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ   ΕΛΛΆΔΑ

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

          

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Not

 

 

 

  

 

 pre nego što helije, helenski bog sunca,  upregne svoja sunčeva kola i krene preko nebeskog svoda iz istočnog velikog okeana izranja njegova sestra eoja - aurora , budi i šalje preko zemlje i vode  svoja četiri sina , četiri vetra ,istočni- eur , južni- not,zapadni- zefir i severni- borej.