komentar 3

 

 

  

 

 o ljubavi -

  "svojom opečenom rukom sada mogu pisati o prirodi vatre"

                                                                      Gustave Flaubert