KRUG ,KVADRAT, TROUGAO - PIT MONDRIJAN

 

 

 

                         

                     

 

 

 

 

 

                                MEDITERRANEO    SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

"AKO JE MOTIV SAMO IZGOVOR DA BI SE SLAVILA BOJA, MOŽDA BI GA SE TREBALO ODREĆI?"

"PRAVOG UMETNIKA PODSVESNO SU UZNEMIRAVALE LINIJE,BOJE I NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI, A NE ONO ŠTO ONE MOGU PRIKAZIVATI".

 

 

 

 

    

 

 

 

        BRODVEJSKI  BUGI-VUGI  -  1942-1943

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

         KOMPOZICIJA SA SVETLOPLAVOM,CRVENOM I ŽUTOM  - 1937

 

 

 

 

 

NEOPLASTICIZAM -  MONDRIJANU SU VIDLJIV SVET I NJEGOVE MATERIJALNE STVARI I PREDSTAVE O LEPOM I ISTINITOM VARLJIVI I NEPOUZDANI .POUZDAN JE SAMO APSOLUT A NJEGA JE MOGUĆE SAMO SIMBOLIZOVATI, USLOVNO OZNAČITI NEKIM OPŠTIM POJMOVIMA(DUH,ISTINA,LJUBAV)  ILI  APSTRAKTNIM FORMAMA (KRUG,KVADRAT,TROUGAO).

 

 

 

 

"PRVO ŠTO JE TREBALO PROMENITI U MOM SLIKARSTVU BILA JE BOJA.ZAMENIO SAM PRIRODNU BOJU ČISTOM,JER SAM SHVATIO DA NA PLATNU NIJE MOGUĆE PRIKAZATI BOJU PRIRODE".