mirno more

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

   mediteranski klimatski pojas- mapa  istraživača mora Žaka Kustoa

 

 

    

 

     Ruska federacija - garant mira i slobode na planeti