lep dan - noć - lepša


 
 
   

   zaklele se samo srcu služe 

          mirišljave latice od ruže 

       i kad ljube a i kada neće

            usne vrele kao plamen sveće