TEORIJSKE OSNOVE KONCEPTA LUCIDNE SIMETRIJE LIKOVNIH ELEMENATA

 

 

 

                         

                     

 

 

 

 

 

                        MEDITERRANEO    SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

KOMPOZICIJA SVOJIM ODNOSOM MASA I PRAZNIH PROSTORA TREBA DA BUDE ODREĐENA TAKO DA PRAZNI PROSTORI SUGERIŠU ILI STVORE ILUZIJU PRISUSTVA MASE I OBRNUTO.

LUCIDNOM SUGESTIVNOŠĆU IZRAŽAJNIH SREDSTAVA IZAZVATI PRIVID EGZISTENCIJE ELEMENATA,NJIHOVIH ODNOSA ILI ODSUSTVA ISTIH A SVE SA CILJEM DA SE IZAZOVE EMOCIJA, INICIRA  KREATIVNOST POSMATRAČA , PODSTAKNE AKTIVNOST .

ESTETIKU KOJA SE ZASNIVA NA OPOZICIJI FORME I SADRŽINE KONCIPIRATI TAKO DA  SE POSTIGNE LUCIDNOM SIMETRIJOM LIKOVNIH    ELEMENATA .    STVORITI  ,   IZAZVATI     UTISAK KRETANJA, INERCIJE, SNAŽNE EMOCIJE ,PRIVID PROSTORA,RITMA BOJE, FORME.

 

ORGANIZOVANJE KOLORITA U SLICI - TEORIJSKI STAVOVI

 

MNOGE CELINE IAKO DOBRO CRTANE I ZNALAČKI KOMPONOVANE,NE PROIZVODE ZADOVOLJAVAJUĆI UTISAK AKO NISU KOREKTNO HARMONIZOVANE.OSNOVNE BOJE SU SAME PO SEBI HARMONIZOVANE MA KAKO BILE POSTAVLJENE  DOK SEKUNDARNE , SLOŽENE BOJE TREBAJU BITI POSTAVLJENE PO ONOM REDU KOJI SE NALAZI U SPEKTRU DA BI SE MOGLE HARMONIZOVATI.AKO SE JEDNA OD OVIH BOJA  ELIMINIŠE IZ TAKVOG REDA,HARMONIJA JE NARUŠENA.

ČINJENICA JE DA SE SENKA LAKO KOLORIŠE KOMPLEMENTARNIM MRLJAMA.CRVENA FIGURA HARMONIZOVANA JE ZELENIM SENKAMA, A BELA BELA , NARANDŽASTO  PLAVIM  KONTURAMA.

MLETAČKI SLIKARI SU NAJČEŠĆE HARMONIZOVALI CRVENO I ZELENO, LJUBIČASTO I ŽUTO,PLAVO I NARANDŽASTO.SLIKANE POVRŠINE TREBA DA BUDU RAZLIČITIH VALERA PORED RAZLIKA U BOJI, TAKOĐE JE POTREBNO IZBEGAVATI PONAVLJANJE VALERA ISTIH BOJA NA SUSEDNIM BOJENIM POVRŠINAMA.

USLOVI ZA STVARANJE SLIKE: 1 PROPORCIJA MASA, 2 IZBOR MOTIVA, 3 OPOZICIJA VALERA , 4 EKSPRESIVNA SNAGA GEOMETRIJE I 5 PRIMENA KONCEPTA LUCIDNE SIMETRIJE LIKOVNIH ELEMENATA. 

 

KONTRASTI OBLIKA UZ KONTRASTE VALERA ISTIČU LIKOVNU MISAO, POSEBNO VODITI RAČUNA O KONTRASTU TAMNO-SVETLO NA POZADINI.VALERI SU  VAŽNO SREDSTVO ZA KONCEPCIJU SLIKE  U SVIM GRANAMA LIKOVNE UMETNOSTI GDE SE OPERIŠE SA POVRŠINOM.JASNA JE I OPŠTE PRIHVAĆENA UMETNIČKA MISAO DA SUŠTINU LEPOTE ČINI NAČIN NA KOJI JE JEDNA STVAR IZRAĐENA A NE NJEN SADRŽAJ.

DRAMATIKU MOTIVA OSTVARUJU ODNOSI ELEMENATA, FORME,BOJE ,VALERA, A NE MOTIV ILI NJEGOV SADRŽAJ.VIZIALNI UTISAK NE ZAVISI OD DRAMATIČNOSTI SADRŽAJA NEGO OD DINAMIKE ELEMENATA I NJIHOVIH ODNOSA.

 

 

TEORIJSKI STAVOVI, PRINCIPI-

 

 -  FIGURATIVNO I KOLORISTIČKI  SLIKE TREBAJU BITI U  TEMATSKOM SLOJU SASVIM ODREĐENE.