ROSES OF THE WIND - RUŽE VETROVA

 

 

                     

                    

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

IAKO SU RUŽE VETROVA OBELEŽAVANE NA POMORSKIM KARTAMA , IPAK PRVA ZA KOJU SE ZNA UCRTANA JE GODINE 1375 NA KATALONSKOM ATLASU.

 

JEVREJSKA DIJASPORA JE U TO DOBA SA IBERIJSKOG POLUOSTRVA , ODRŽAVALA PRISNE VEZE SA LUKAMA AFRIKE I MALE AZIJE , PRE SVEGA SA JAFOM I HAIFOM.

ISPOČETKA SU  NA TIM RUŽAMA NA KARTAMA MEDITERANA PREOVLADAVALE CRNA, CRVENA I ZELENA BOJA A ZATIM SU DOŠLE DRUGE BOJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO REČIMA CLAUDIJA MAGRISA IZNETIM U PREDGOVORU .NA SREDOZEMNOM MORU SU POZNATI I KLASIFIKOVANI VETROVI : BURA,JUGO,OLUJA,MAESTRAL ILI MISTRAL,LEVANAT PULENAT,ŠIROKO,TRAMONTANA-TRAMUNTANA,LAHOR,NEVERIN,BURIN .BREVIJAR DAJE PRIKAZ RUŽE VETROVA OD IV-XVI ,VEKA,OBJAVLJENE U ČASOPISU "IMAGO MUNDI" (VII,STOCKHOLM 
1950),IZLOŽENE U AMALFIJU.

 

 

RUŽE VETROVA SU NAROČITO UCRTAVALI NA SVOJIM KARTANA MORNARI , SMATRAJUĆI DA DONOSE SREĆU I SPAS NA PLOVIDBI POPUT AMAJLIJA ILI PULENA NA PRAMCIMA BRODOVA 

 

 

 

 MEDITERANSKA OBALA I RASTINJE.

 

 

 MEDITERANSKI GRAD

 

 MEDITERANSKA OBALA I RASTINJE.

 

 

    LAVANDA.