ημερολόγιο του πλοίου

 

             

                     

 

 

 

 

 

 


 

                

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

             

 

 

 


09. 16. 2011 8:44 am      

 

39°1447N 09°0327E

 

 

 

 

 

Οι φίλοι μου προσμένουν σήμερα μια φωτογραφία. Μα εγώ αλλού αρμενίζω. Από το πρωί σήμερα αλλού τελείως. Πήρα ένα μήνυμα. Αχάραγα χαράματα. Της πιο μεγάλης νύχτας του χρόνου. Και πόνεσα και έκλαψα. Για έναν πόνο ξένο, για έναν πόνο γνώριμο.

 

 

 

                   

 

 

 

 

Κι έπιασα κι έγραφα μετά. Το μεγάλο της ζωής μου ταξίδιο. Το ξαναδιάβασα και είπα, όχι. Αυτό είναι για μένα. Δεν είναι για άλλων το περνοδιάβαινε στα ιντερνέτια. Κι έμεινε και η φωτογραφία. Και θα μείνει και άλλο. Όσο να περάσει και τούτη η φουρτούνα της ψυχής μου.

 

 

                       

 

 

Γιατί ξερές φωτογραφίες, σαν τηλεόραση, δεν πρόκειται να ανεβάσω. Υπομονή και στο μεταξύ γράφετε. Στη μούγγα και σιωπή τόσων ημερών, είδα πως το περίμενε ωφέλησε. Ίσως γιατί αν η παρουσία σου δεν μπορεί να ωφελήσει, η απουσία σου να είναι προτιμότερη. Και η φωτογραφία το ίδιο. Η φωτογραφία του... για να λέω τα πράγματα με το σωστό όνομα.

 

 

                   

 

 

 

Για το χατίρι του και τούτο το ταξίδι. Για το χατίρι του Δάσκαλου Λιαντίνη. Στα περασμένα μα όχι ξεχασμένα. Αληθινό ταξίδι θα ακούσετε. Από τα χρόνια που ταξίδευα τα πέλαγα. Και από το αληθινό ημερολόγιο εκείνων των καιρών.

 

ημερολόγιο του πλοίου

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

               

 

 

  

39° 58 0 N  4° 5 0 E    

 

 

Μεσόγειος Θάλασσα έχει μια χωρική και χρονική μεταβλητότητα. Με το που αποτελεί το επίπεδο ανωμαλιών διακύμανσης της θάλασσας (ή τυπική απόκλιση - ή rms - η οποία υπολογίζεται από την τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης) επί του συνόλου των διαθέσιμων περίοδο (1992-2008), είναι ισχυρή, μεσαία και χαμηλή μεταβλητότητα περιοχές που περιγράφονται σε ολόκληρη τη λεκάνη.

 

 

 

                  

 

 

 

Η μεταβλητότητα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 17 rms cm. Οι περιοχές με χαμηλή μεταβλητότητα (<6 cm rms) που βρίσκεται στη δυτική λεκάνη, κατά μήκος των ακτών της Ιταλίας και της Γαλλίας. Αντίθετα, η υψηλότερη μεταβλητότητα (> 16 εκατοστά rms) παρατηρείται στο νότιο-ανατολικά της Κρήτης (Ιεράπετρα Γύρε). Η μεταβλητότητα πιο μέτρια (από 8 έως 12 cm rms) παρατηρείται στη δυτική λεκάνη. Μπορούμε να παρατηρήσουμε, επίσης, την υπογραφή της οριστικής / επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά τη διάρκεια των Αλμποράν Θάλασσα, Βόρεια Τυρρηνική λεκάνη και τη νότια Ελλάδα.

 

 

                  

 

 

                  

 

 

Mediterranean Sea has a spatial and temporal variability. By representing the sea level anomalies variance (or standard deviation - or rms - which is calculated by the root square of variance) over all the available period (1992-2008), strong, medium and low variability areas are described throughout the basin.

Variability ranges between 4 and 17 cm rms. Areas with lower variability (<6 cm rms) are located in the western basin, along the coasts of Italy and France. On the contrary, the highest variability (> 16 cm rms) is observed on the south-east of Crete (Ierapetra gyre). A variability more moderate (from 8 to 12 cm rms) is observed in the western basin. We can also observe the signature of the permanent / recurrent movements over the Alboran Sea, northern Tyrrhenian basin and southern Greece.