POBUNA NA BRODU

 

 

 

 

                  MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

       40° 23 8 N, 2° 11 0 E

 

 

   

POSADA JE ODBILA DA OBAVLJA SVAKODNEVNE POSLOVE NA BRODU.                    

 

                   

 

 

 

                               

 

 

 

                                     

.

 

PRVI USLOV POBUNJENE POSADE JE ISPUNJEN ; SVA BURAD

SA VINOM JE IZNETA NA PALUBU I VINO PODELJENO.