ukratko

 

         

 

              

 

 

ako vam prenesem određena saznanja i spoznaje ,možda to prihvatite kao nešto o čemu ćete razmisliti .kada vam kažem da realnost u kojoj egzistiramo  jeste jedna vrsta privida te da je naše pravo spiritualno-emotivno-energetsko biće upravo ono stanje svesti kako sebe zaista dožiljavamo .takođe, lucidni snovi su snovi u kojima smo svesni da sanjamo, te je potrebno u toku sna vežbati ,trčanje,čitanje teksta,fizički doživljaj ,komunikaciju ,vizualizaciju a u budnom stanju vizualizaciju i autogeni trening.posvećeni u orfičke misterije pitagora, platon,herodot,aristotel,plutarh te izuzetni stoik diogen poučavanju nas da budemo bića svetlosti ,plemenita bića koja poštuju sva živa bića i prirodu te da pre svega treba voleti i ceniti sebe ,težeći ka vrlini,vežbati samokontrolu kako bi smo mogli savladati kretanje u nivoima"vreme prostor"na odgovarajućim frekvencijama vibracija.izuzetno važno je prihvatiti da je cilj egzistencije čoveka - težiti ka vrlini.