ΚΑΛΗΜΕΡΑ

 

 

 

             

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 

 

  

ΚΑΛΗΜΕΡΑ   ΕΛΛΆΔΑ

 

 

          

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΟκοιλάδα
βάρος κάτω από τις ελιές
ως ανεμιστήρας
επεκτείνεται και πτυχώσεις.
Πάνω από τα ελαιόδεντρα
και γκρι βροχή
πρώτη κρύα αστέρια
τέλος του ύπνου ποταμού.
Ο αέρας βαρύς και
Olive κατάκοιτος,
κάτω θρήνος.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

 

 

PUNIM JEDRIMA

 

             

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDITERRANEO     SEA   ART   CLUB

 

 

 

 

 


 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 


 

 

 

 

            

 

 

 


        

 

                    

 

                    

 

 

 

                      

 

 

 

         

                      

 

 

                                        

                  

                     

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                

 

                                                                               SIGNALNE  ZASTAVICE

 

 

 

             

 

           MORNARSKI ČVOROVI , VEŠTO VEZIVANI DAJU NAM SIGURNOST NA BRODU.

 

 

 

          

 

                                     NAUTIČKI  INSTRUMENTI